Program „Mieszkanie+” – najważniejsze informacje

Program Mieszkanie plus to kolejny po 500+ rządowy program, mający na celu wsparcie polskich rodzin. Jego najważniejszym celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych tych rodzin, które mają średnie oraz niskie dochody… Pierwsze inwestycje mają ruszyć już na początku 2018 roku. Jakie są założenia programu i czy faktycznie przyniesie on polskim rodzinom korzyści?

Jakie główne filary Mieszkania Plus?

Program Mieszkanie Plus opiera się na trzech najważniejszych filarach, do których zalicza się:
· Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, czyli mieszkania budowane na gruntach skarbu państwa,
· wsparcie budownictwa społecznego,
· Indywidualne Konta Mieszkaniowe, czyli wsparcie oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy jest głównym filarem programu. To właśnie do niego mają trafić wszystkie grunty Skarbu Państwa, w tym także grunty gminne. Program daje również możliwość budowania mieszkań na prywatnych gruntach. Wszyscy właściciele gruntów, którzy będą chciały przekazać jest do funduszu mieszkaniowego, otrzymają odpowiedni certyfikat. Zgodnie z założeniami pierwsze osiedle w ramach programu powstanie na warszawskiej Woli.
Najpierw zaplanowano budowę 30 tysięcy mieszkań w blokach 3-4 piętrowych bez piwnic i poddaszy. W zamian za to na osiedlach będą piętrowe parkingi. Średni koszt budowy w tym systemie ma nie przekroczyć 2,5 tysiąca złotych. Mieszkania będą wynajmowane osobom, które będą tym zainteresowane. Z założeń wynika, że koszt wynajmu mieszkania 50-metrowego będzie wynosił 1000zł, a czynsz nie będzie wyższy niż 10-20zł za mkw. Po 30 latach lokatorzy takich mieszkań, którzy regularnie opłacali czynsz, będą mogli uzyskać do nich prawa własności.
Program ma być powszechny, czyli skorzystać z niego będzie mógł każdy bez względu na wiek, czy wysokość dochodów. O kolejności przyznawania mieszkań będą decydować konkretne kryteria, przy czym ustawa przewiduje preferowanie rodzin wielodzietnych. Ponadto liczyć się będą dochody rodziny oraz inne czynniki, na podstawie których będzie ustalana kolejność przyznawania mieszkań.
Narodowy Fundusz Mieszkaniowy będzie działał w oparciu o zasady wolnorynkowe. Oznacza to, że będzie emitował obligacje, obracał aktywami i zaciągał kredyty na budowę. Będzie to zadaniem inwestora zastępczego, czyli Narodowego Operatora Mieszkaniowego.

Wsparcie budownictwa społecznego

Drugim filarem programu Mieszkanie+ jest wsparcie budownictwa społecznego. Zgodnie z nim samorządy będą mogły wnioskować o dofinansowanie nawet 35-55 procent kosztów w przypadku budowy mieszkań komunalnych. Ponadto zarówno samorządy, jak i spółki gminne, czy towarzystwa budownictwa społecznego będą mogły ubiegać się w Banku Gospodarstwa Krajowego o preferencyjne kredyty przeznaczone na budowę tzw. społecznych mieszkań czynszowych.
Kolejnym elementem wsparcia będą także dotacje dla gmin w wysokości 20% kosztów inwestycji, w przypadku gdy będą one budować mieszkania o niskim czynszu przeznaczone dla określonej grupy mieszkańców. Z tego wsparcia będą mogły skorzystać nie tylko gminy, ale także towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, czy deweloperzy.

Indywidualne konta mieszkaniowe

Trzecim filarem programu Mieszkanie+ są indywidualne konta mieszkaniowe. Mają one stworzyć możliwość oszczędzania dla tych osób, które w przyszłości będą chciały zainwestować w remont mieszkania lub budowę własnego domu. Co ważne, rząd ma do tych środków dokładać premię specjalną, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z wygaszanego już programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z założeniami na takich kontach można oszczędzać przez minimum 5 lat. Ustawa wprowadzająca indywidualne konta mieszkaniowe będzie wprowadzona w roku 2017, a oszczędzać będzie można już od 2018 roku. Ponadto już od 2019 roku rozpoczną się pierwsze wypłaty premii. Pieniądze zgromadzone na takim koncie będzie można przeznaczyć na dowolny cel mieszkaniowy.
W przypadku, gdy na indywidualnym koncie mieszkaniowym będziemy odkładać po 500zł miesięcznie, to w ciągu roku zaoszczędzimy 6000zł. Do tej sumy od państwa otrzymamy premię wynoszącą 15% zgromadzonej sumy, czyli 900zł. Należy przy tym pamiętać, że nawet jeśli zaoszczędzimy więcej, to maksymalna wartość premii zawsze będzie wynosić 900zł.

Opinie o programie Mieszkanie plus

Choć założenia programu są szczytne, to nadal wzbudza on wiele kontrowersji. Dużo wątpliwości wzbudza zwłaszcza przydatność gruntów Skarbu Państwa, które mają być wykorzystane na cele mieszkaniowe. Wiele z nich znajduje się w lokalizacjach mało atrakcyjnych, przez co mieszkania budowane przez Narodowy Fundusz Mieszkaniowy nie będą stanowić konkurencji dla wolnego rynku. Co więcej, chociaż program skierowany jest do wszystkich obywateli, to preferowane będą rodziny wielodzietne i nie wiadomo jak długo na mieszkanie będą czekać osoby, które nie spełniają tego założenia.
Wątpliwości budzą również podane stawki czynszu, który ma wynosić od 10zł za mkw do 20zł za mkw. Ceny te są określone bardzo ogólnie, a przez wzgląd na wstępny charakter tych planów oraz odległy termin rozpoczęcia programu, należy podejść do nich z dużą dozą ostrożności.
Program na pewno zmieni funkcjonowanie rynku mieszkaniowego, ponieważ klienci będą wywierać presję na deweloperów i oczekiwać niższych cen. Oczywiście sytuacja będzie zależeć od wielu czynników, niemniej niskie stawki za wynajem na pewno wpłyną i na niższą opłacalność na rynku najmu.
Oczywiście program wzbudza także wiele pozytywnych opinii, ponieważ pozwoli wynajmować mieszkanie tym osobom, których do tej pory nie było na to stać. Poza tym ma on ułatwić przepływ pracowników. Dla wielu z nich dużą przeszkodą w znalezieniu pracy poza miejscem zamieszkania był brak tanich mieszkań na wynajem. Dzięki rządowemu programowi będzie to łatwiejsze. Znalezienie taniego mieszkania do wynajęcia z pewnością ułatwi podjęcie decyzji o zmianie pracy i da takim osobom wiele nowych możliwości. Dużą zaletą programu jest także możliwość oszczędzania i otrzymywania za to premii.

Jak jeszcze możemy Ci pomóc ?

 Przejdź na stronę główną

Zobacz inne wpisy na Blogu

Ranking Deweloperów

Zobacz także:

Deweloperzy Warszawa

Jesteś deweloperem i chciałbyś dotrzeć ze swoimi inwestycjami do nowych klientów?

Wypromuj oferty swoich mieszkań i zwiększ ich sprzedaż przez internet. Dowiedz się, jakie jeszcze korzyści czekają z promocji Twojej firmy na naszym portalu Flateo.