Co zrobić gdy deweloper nie oddaje mieszkania w terminie?

Jakiekolwiek opóźnienia w oddaniu budynku, czy mieszkania przez dewelopera narażają klientów na straty. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które mają kredyt hipoteczny i spłacają np. raty odsetkowe. Warto wiedzieć, że w przypadku opóźnienia klientowi należy się odszkodowanie za każdy dzień, prawo do odstąpienia od zawartej z deweloperem umowy.

Konkurencja na rynku deweloperskim jest bardzo duża, dlatego też obecnie poprawiła się terminowość wykonywanych prac. Niemniej opóźnienia nadal się zdarzają – z szacunków wynika, iż co dziesiąta inwestycja w naszym kraju oddawana jest po ustalonym terminie. Deweloperzy starają się jednak zabezpieczyć przed tego rodzaju sytuacjami i najczęściej określają termin oddania lokali kupującym z kilkumiesięcznym zapasem w porównaniu do przyjętego harmonogramu prac budowlanych.

Kiedy deweloper nie odpowiada za opóźnienia?

W umowie zawieranej z deweloperem zawsze określane są terminy przekazania nieruchomości klientowi. Ponadto w dokumencie określane są też czynniki, które wykluczają odpowiedzialność dewelopera za opóźnienie w oddaniu inwestycji do użytku. Zalicza się do nich m.in.:
· czynniki o charakterze administracyjnym (np. zaskarżenie pozwolenia na budowę),
· czynniki pogodowe (np. przedłużająca się zima),
· konieczność wykonania prac dodatkowych.
W przypadku, gdy opóźnienie nie wynika z żadnej z przyczyn określonych w umowie deweloper musi wypłacić klientom odszkodowanie.

Wysokość kar za opóźnienia

Większość umów deweloperskich zawiera zapisy, które dokładnie określają wysokość kar umownych za opóźnienia w wydaniu lokalu. Zwykle są one określone procentowo w stosunku do ceny danego lokalu. Stawki są niemałe. Najczęściej wynoszą one od 0,01% do 0,03% wartości mieszkania za każdy dzień spóźnienia. Oznacza to, że w przypadku, gdy lokal oddawany jest z 6-miesięczną zwłoką, a jego wartość wynosi 400 tysięcy złotych, to kara będzie wynosić od 7200zł do nawet 21600zł. Są to kwoty równe odpowiednio 1,8 i 5,4% wartości lokalu.

Jak uzyskać odszkodowanie za niedotrzymanie terminu?

Zdecydowanie najbardziej korzystne rozwiązanie to dobrowolne poddanie się karze umownej przez dewelopera na podstawie aktu notarialnego. W dokumencie tym dłużnik poddaje się egzekucji i zobowiązuje do zapłaty określonej kwoty. Przyspiesza to odzyskanie roszczeń, ponieważ akt notarialny jest tytułem egzekucyjnym i wystarczy wystąpić do sądu o nadanie mu tytułu wykonalności. Dzięki temu nie ma konieczności wszczynania procesu.
W przypadku, gdy deweloper nie chce dobrowolnie zapłacić kary umownej konieczne jest wystąpienia o odszkodowanie. Wówczas jednak należy udowodnić, ze z powodu opóźnienia klient poniósł stratę. Dopiero wtedy można domagać się odszkodowania równego wysokości szkody, a także odsetek ustawowych od określonej kwoty.

Odstąpienie od umowy

Długi okres opóźnienia daje nabywcy prawo do odstąpienia od umowy. W takim wypadku deweloper musi zwrócić klientowi wszystkie wpłacone pieniądze wraz z odsetkami. Zgodnie z ustawą o ochronie nabywców mieszkań deweloperskich, nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy, gdy deweloper spóźni się z oddaniem lokalu o co najmniej 4 miesiące.

 

Jak jeszcze możemy Ci pomóc ?

 Przejdź na stronę główną

Zobacz inne wpisy na Blogu

Ranking Deweloperów

Zobacz także:

Deweloperzy Warszawa

Jesteś deweloperem i chciałbyś dotrzeć ze swoimi inwestycjami do nowych klientów?

Wypromuj oferty swoich mieszkań i zwiększ ich sprzedaż przez internet. Dowiedz się, jakie jeszcze korzyści czekają z promocji Twojej firmy na naszym portalu Flateo.