Ranking DEweloperów

WAN S. A.

WAN S.A. jest zdyscyplinowaną i zintegrowaną firmą deweloperską, koncentrującą się na zakupie gruntów, budowie i sprzedaży oraz wynajmie gotowych obiektów. Na każdym etapie swojej działalności podejmuje działania zwiększające wartość firmy. Dąży do wzrostu wartości i ograniczania ryzyka, czemu sprzyja m.in. dywersyfikacja na lokale mieszkalne, biura i magazyny. Dywersyfikuje również geograficznie swoje inwestycje, realizując projekty w […]

O deweloperze:

WAN S.A. jest zdyscyplinowaną i zintegrowaną firmą deweloperską, koncentrującą się na zakupie gruntów, budowie i sprzedaży oraz wynajmie gotowych obiektów. Na każdym etapie swojej działalności podejmuje działania zwiększające wartość firmy. Dąży do wzrostu wartości i ograniczania ryzyka, czemu sprzyja m.in. dywersyfikacja na lokale mieszkalne, biura i magazyny. Dywersyfikuje również geograficznie swoje inwestycje, realizując projekty w dużych, szybko rozwijających się miastach. Tworzy firmę o wysokiej kulturze zarządzania, kładąc nacisk na przedsiębiorczość i agresywność, a w związku z tym na dobór odpowiednich ludzi i ich ciągłe szkolenie.

Dodatkowe informacje:

Telefon kontaktowy:
Adres:
Strona www:
Ilość inwestycji w sprzedaży: -